Trianon 100 - megemlékezés

helyszín: Plébániatemplom és Bazitai templom

kezdés: 16.30

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kezdeményezésére Templomainkban 100 másodpercre megszólalnak a harangok. Ezzel a gesztussal emlékezünk meg arról, hogy hazánk az első világháborút követően olyan helyzetbe kényszerült bele, amely elrendelte, hogy az ország területének több, mint 2/3-ad része más nemzetállamokhoz csatolódjon és az ott élő magyarság az anyaország határain kívül éljen.

Miközben a környező államokkal és népekkel szeretetteljes, baráti, békés viszony ápolására törekszünk, ki szeretnénk fejezni afelett érzett fájdalmunkat, hogy emberek millióival ezt önkényesen megtehették.

Imádkozzunk azért, hogy a békességben együtt élve, nemzetek gyermekeinek méltóságát tiszteletben tartva tudjunk törekedni az emberiség javának előmozdításáért!