Szentségimádás és közbenjáró ima

helyszín: Plébániatemplom

kezdés: Szentmise után

Minden hónap utolsó keddjén van lehetőség arra, hogy egyéni szándékokat megnevezve közösségben imádkozzunk az Úr Jézus jelenlétében.

A szándékokat az alkalom előtti napokban már kihelyezett füzetbe lehet felírni.