Fatimai est - január

„Új esztendőben új szívekkel” újra Szűz Mária Szeplőtelen Szívénél. Megtartottuk a image000022021. év első engesztelő imaestjét.

Ismét szép számmal gyűltek össze hívek a kertvárosi templomban, hogy közösen imádkozva engeszteljük Istenünket az egész emberiség bűneiért.

Fliszár Károlya atya volt a vendégünk, aki beszéde elején már felhívta figyelmünket arra, hogy igenis nagyon fontos üzenete és értelme van az engesztelésnek. Böjte Csaba atya gondolatát idézve elmondta, hogy a régi gazdák bizony nem csak a maguk portáját tették rendbe, hanem ha kellett, akkor a szomszédét is, mert ha nem teszik meg, akkor a gaz átjön a mi udvarunkba is. Így vagyunk a mások bűneiért való engeszteléssel is.

Majd pedig Máriáról beszélt, arról az Anyáról, aki karácsonykor elsőként pillanthatta meg Jézust. Mária „az első pillantás asszonya”. így az Ő életéből kellene megtanulnunk azt, hogy mi is mindig úgy tekintsünk Jézusra, miként Mária tette már ott a betlehemi istállóban. Már az Ószövetség népe vágyott arra, hogy megpillantsa Isten arcát, és Máriának adatott meg elsőként mindez.

Szentmisénk végén még volt lehetőségünk elimádkozni a Lorettói litániát, engesztelő imádságokat, és utána indulhattunk haza, hogy mindenki betarthassa a kijárási korlátozást.

Szent Hiláriusz napján úgy  élhettük meg ezt a mai ünnepet, hogy még két dolog is megerősödött bennünk:

1. Mivel Szent Hiláriusz volt Szent Márton példaképe, mi csak úgy tudunk Szent Márton nyomdokaiba lépni, ha előttünk is haladnak Szent Hiláriusz mintájára példaképek. Ilyen nekünk Károly atya.

2. Szent Hilárius neve azt jelenti, hogy derűs, vidám, jókedvű. Károly atya is mindig ilyen. Szükségünk van ilyen papokra, emberekre, akik segítenek felülemelkedni a mindennapi problémákon!