Virágvasárnap

image00001 Az elmúlt évhez viszonyítva szép ünnepségként tarthattuk meg virágvasárnapot, amikor a szentmise elején megemlékeztünk Jézus jeruzsálemi bevonulásáról, majd a szentmisében elítéléséről és értünk vállalt keresztáldozatáról. Márk evangélium szerinti passiót önkéntes énekkarunk tagja énekelték.

Nagyböjti készületünk meghatározó állomása volt ez a mai nap. Minden szentmisében más-más felolvasók kölcsönözték hangjukat Szent Márknak, hogy általuk mondhassa el, miként történt Jézus keresztre feszítése.

A tíz órakor kezdődő szentmise különösen is szépen sikeredett. A minisztránsok ügyesen szolgáltak, a Lélektől-lélekig kórus ifjúsági énekekkel dicsőítette Istent, hívek kórusa pedig sok-sok készület után énekelte el a passiót.

Köszönjük az előkészületet és mindenki tevékeny részvételét!