Fatimai engesztelő imaest - szeptember

image00003Az Eucharisztikus Kongresszus folytatásaként éltük meg a mai engesztelő imaestet, ahol a Boldogságos Szűz Mária példája által a keresztény ember boldogságáról hallottunk tanítást.

Kovács Sándor atya volt a vendégünk, aki zalaszentiváni és nemesapáti plébánián látja el lelkipásztori szolgálatát. Szentbeszédében abból indult ki, hogy Máriát mi általában Boldogasszonynak, nevezzük, vagy Boldogságosnak szólítjuk, noha élete tele volt megpróbáltatásokkal. Mai füllel hallva, mi nemet mondanánk arra az életre, amely Máriának jutott osztályrészül. Pedig a sok próbatétel ellenére is boldog tudott lenni. Mert hűséges maradt ahhoz az Igenhez, amelyet küldetése elején kimondott. A keresztény ember boldogsága is az Istenre kimondott igenhez való hűségünktől függ.

Szentmisénk végén az építkezés miatt csak kis körmenettel és templomba vissztaérve engesztelő imával zártuk a napot.