Rákos József papnövendék fél éves szolgálata plébániánkon

esp-5033A körmendi Rákos József diakónus a győri szeminárium 6. éves papnövendéke.

Plébániánk hívei 2022. nyarán ismerkedhettek meg vele, amikor egy hónapos gyakorlatát nálunk töltötte. Majd egy év múlva, a fél éves nagy gyakorlatára ismét Zalaegerszegre, a Kertvárosba küldte őt Székely János megyéspüspök.

Rákos József atya fél éves gyakorlata során szolgált az oltár körül, gondolatokat ébresztő prédikációival tanította a híveket,  bekapcsolódott a plébánia életébe, megismerkedett az itt élő emberekkel, és az itt működő közösségekkel, részt vett a plébániához tartozó iskolákban a hitoktatásban, és Istenről beszélt a bérmálkozó fiataloknak, és a Gondviselés szociális otthon lakóinak.

Rákos József diakónussal gyakorlata végén a Mária Rádió készített interjút.

József atyát továbbra is hordozzuk imáinkban. 

Rákos József diakónussal a Mária Rádióban elhangzott interjú meghallgatható az alábbi linken.

https://drive.google.com/file/d/14m5btadC6a_-qi2xzRiE-p-fRZrUfuOq/view