Győri zarándoklat

   „Búcsúra jöttünk szép Szűz Máriához” – így indultunk zarándokútra március közepén, hogy a könnyező Szűzanya közbenjárását kérjük.
20240316-130315

Nyolc órakor indultunk, hogy idejében meg is érkezzünk. Út közben imádkozva-énekelve tudtunk készülni, hogy valóban zarándokként tudjunk részt venni a szentmisén. Volt lehetőségünk megismerni a kegykép történetét, Boldog Apor Vilmos püspök életét.

Mihelyst megérkeztünk, igyekeztünk bejutni és még szerencse, hogy nem hagytuk otthon a zarándokszékeinket, mert már szinte minden hely foglalt volt.

A szentmisét Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát tartotta, aki szentbeszédével bennünket is ahhoz a titokhoz vitt közelebb, hogy Isten a mi mennyei Atyánk, és hozzá vezet közelebb bennünket Mária.

Szentmise után tudtunk találkozni Rákos József diakónus atyával, aki egy kicsit kalauzolt bennünket: bemutatva a szeminárium épületét és a káptalandomb mindennapjait.

Szerettük volna megtekinteni az Apor-kiállítást, de másként alakult a  program. Így a rendelkezésünkre álló időt a Gondviselőtől kapott lehetőségnek éltük meg. visszatértünk a bazilikába, ahol csak a mi csoportunk volt már, így közösen imádkozhattunk a kegyoltárnál, megnézhettük közelről a kendőt, amellyel felitatták Mária véres könnyeit. beléphettünk az örökimádás kápolnába, a Héderváry-kápolnában pedig a Szent László hermáját és Apor Vilmos püspök szarkofágját nézhettük meg.

Hazafelé utunkon is volt lehetőségünk közös imára, beszélgetésre.