Búcsúzunk az elmúlt évtől

szilveszter-image-0001Utolsó alkalom, hogy a plébánia eseményeinek tudósításánál a dátum 2018. Milyen csodálatos esztendő áll mögöttünk! Illő volt, hogy hálát is adjunk érte.

Év végi hálaadó szentmisére és Szentségimádásra jöttünk össze a 2018-as esztendő utolsó napján. Délután kezdődő szertartásunkban egy picit visszatekintettünk az elmúlt évre.

A statisztika névtelen számai mégis emberi sorsokat, konkrét személyeket, életeket meghatározó eseményeket takarnak. A számok sok mindent elárulnak, de még több információt rejtenek, amiről csak azok tudnak mesélni, akiket érint. Egy-egy keresztelés, szentáldozás, szentgyónás, a bérmálás szentsége, a házasságkötés kegyelme. Vagy éppen a halálesetek száma, egyházi temetésben, betegek szentségében részesülők aránya.

A bankszámlán lévő plébániai megtakarítás ismét csupán egy mutató, de ennek alapján nem szabad értékítéletet mondani plébániánkról.

Ez úton is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik aktív vallási életükkel tették élővé egyházközségünk életét! Azoknak, akik egy egy kisebb közösség tagjaként feladatokat vállaltak. Azoknak, akik magánszemélyként, háttérmunkával, önzetlen szolgálattal, segítségnyújtással vitték előbbre közösségünk ügyeit! Azoknak, akik anyagi hozzájárulásukkal segítették, hogy plébániánk zavartalan működése biztosítva legyen. Azoknak, akik figyelmességükkel, törődésükkel gondját viselték a templomainknak, plébániánknak! Köszönöm a képviselő testület tagjainak munkáját, a lelkipásztori munkatársak szolgálatát, a minisztránsok segítségét a liturgikus alkalmainkon. Köszönöm mindazok segítségét, akik az adminisztratív feladatok végzésében, a hétköznapi élet ügyeinek intézésében segítségemre voltak.

Meg szeretném köszönni Dankos Attila orgonaművészünknek, hogy egyházközségünkben az egyházzenei életet koordinálja, szertartásainkat széppé és még ünnepélyesebbé teszi!

Köszönöm Dittmayer Róbertnek a sekrestyési szolgálatát, hogy időt és energiát nem sajnálva lelkiismeretesen végzi szolgálatát!

Köszönöm Kéry Henriett szolgálatát, aki megnövelt óraszámban végzi az adminisztratív feladatokat. De mindezt úgy látja el, hogy a hozzá fordulók benne segítőre találnak, nem hivatalnokra.

Nagyon hálás vagyok Takács András atyának, aki kórházlelkészi szolgálatai mellett,  plébániánkon is igyekezett minél többet segíteni.

 

Tudom, hogy sokszor erejükön felül vállalnak, ezért azon leszek, hogy minél jobban tudjak szolgálni, minél kevesebb plusz terhet Önökre hárítani.

Hálával gondolok Kürnyek Róbert atyára, aki az évtizedek óta lüktető lelki életben a plébániai struktúrát megszervezte és 5 év lelkipásztori munkájának eredményeit, gyümölcseit adta át nekem.

Köszönöm, azt a hatalmas szeretetet, amivel fogadtak az itt élők, amivel minden nap mellettem állnak és biztatnak, segítenek!

Egyúttal szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, akit valaha is megbántottam, még ha akaratomon kívül is történt mindez. Bocsánatot kérek azoktól is, akikre nem jutott elegendő időm és energiám, akiknek szükségét nem vettem észre, vagy nem tudtam helyesen segítségére lenni. Kérem, nézzék el nekem, hogy gyenge, gyarló és botladozó ember vagyok én is!

Igyekszem napról napra egyre jobban szolgálni azokat, akiket a Jóisten rám bízott, hogy mindazok, akiket Plébániánkon keresztül el tudunk érni, tudjuk segíteni az üdvösség útján.

Áldott, kegyelmekben gazdag, békés, új esztendőt kívánunk Önöknek!