Lelkipásztori munkatársak eskütétele

„A szolgálatok különfélék, de az Úr ugyanaz” – Három lelkipásztori munkatárs a mai image-0003napon tette le esküjét.

Nem is olyan régen beszámoltunk arról, hogy idei esztendőre is megkapták megbízólevelüket a lelkipásztorik, s hogy ezt a szolgálatot tehessék is, esküt tettek. Plébániánkhoz tartozó 3 munkatárs akkor nem tudott jelen lenni az ünnepségen. Nekik a mai napon, az esti szentmise keretében volt lehetőségük ígéretet tenni és átvenni a megbízólevelet.

Szent Pál a szentleckében a közösségen belüli feladatok eloszlásáról, a tagok értékének egyenlőségéről, közös méltóságáról tanított bennünket.

Érdemes szívünkbe vésni, hogy Krisztus testének építésén fáradozunk valahányszor szolgálatot végzünk. Mindezt azzal a lelkülettel kell tennünk, miként Jézus megfogalmazta küldetését: „elküldött, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek”.

Isten áldása kísérje további lelkipásztori szolgálatukat!