Zarándoklat Esztergomba

image-0001Mindszenty József bíboros halálának évfordulóján megemlékező szentmisét mutatott be Esztergomban Erdő Péter bíboros úr. Erre az ünnepi szentmisére zarándokoltunk el plébániánkról is.

Majd 20 fős kis csapat gyűlt össze Zalaegerszegről, hogy ápoljuk Isten szolgájának, Tiszteletreméltó Mindszenty Józsefnek emlékét. Magyarország utolsó hercegprímása 1975 május 6-án hunyt el. Azóta sokan imádkoztak boldoggá avatásáért, hazánk lelki megújulásáért.

Éppen azért, mert az egykori zalaegerszegi plébánosból lett veszprémi püspök, majd esztergomi érsek a mai nemzedéket is engesztelő imára szólítja fel, elzarándokoltunk Esztergomba.

Idejében megérkeztünk, hogy kapjunk még ülőhelyet a bazilikában. A szentmisét Erdő Péter vezette, a szentbeszédet Böcskei László, nagyváradi megyéspüspök tartotta. A szentmise után Prokopp Mária művészettörténész kalauzolt végig bennünket Magyarország legfőbb templomában. Sok érdekes információ után felmentünk a kupolába, hogy csodálatos panoráma táruljon elénk.

Bár az idő egy kissé hűvös volt, meg a kilátóban elég szeles, ajándékként éltük meg, hogy amíg a szabadban tartózkodtunk nem szakadt az eső.

Utunk során alkalom volt még közös imádságra és beszélgetésre is.

Köszönjük Köpeczkiné Bócz Editnek a szervezést!

Az alábbiakban az ő beszámolóját is közreadjuk:

                                          „Május 4-én Esztergomba zarándokoltunk

             a Száműzött Bíboros Hercegprímás Emlékét Őrző Alapítvány szervezésével

 

Molnár János atya lelki vezetésével engesztelő zarándokútra indultunk Esztergomba, hogy részt vegyünk Mindszenty József halálának 44. évfordulóján tartott ünnepi szentmisén. A bazilika teljesen megtelt a zarándokokkal, akik külföldről és az ország különböző részeiről érkeztek. Voltak akik Budapestről gyalog, kenuval, vagy kerékpárral jöttek. Tanári kísérettel sok diák is érkezett.

Mindszenty József boldoggá avatásáért bemutatott szentmise főcelebránsa Dr.Erdő Péter bíboros-prímás, a szónok Böcskei László nagyváradi megyéspüspök volt. Az oltár körül a püspökök koncelebráltak. Az állami, közéleti, lovagrendek képviselői és a zarándokok köszöntése után örömmel hallgattuk  Mindszenty József magasztalását. Ferenc pápa  az idén határozatba foglalta, hogy „Isten szolgája Mindszenty József hősies fokon gyakorolta a keresztény erényeket,” ezért  hivatalosan  tiszteletreméltó” névvel említhetjük. A szentmise után Prof.Prokopp Mária művészettörténész  bemutatta nekünk a bazilika épületét és a művészeti alkotásokat a történelem tükrében. Nagyon sok értékes új információval gazdagodhattunk. Az altemplomban imádság és rövid megemlékezés után megkoszorúztuk a hercegprímás sírját.

Hazaindulásunk előtt még felmentünk a kupolakilátóba, ahol gyönyörködhettünk a kanyargó Dunában és láthattuk Esztergomot és környékét. Zalaegerszeget képviselve lelki feltöltődéssel délután fél négykor hazaindultunk. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat János atya kíséretében. Köszönjük!”