Lektor avatás Szombatheléyen

Dr. Székely János püspök atya a mai napon lektorrá avatott, vagyis liturgikusimage-0002 alkalmakon való felolvasói szolgálattal bízott meg Szombathelyen 29 férfit, akik személyes elköteleződésükből vállalkoznak arra, hogy még aktívabban részt vesznek az Egyház életében.

Köztük volt plébániánk egyik aktív tagja, Dr. Marx Gyula is.

Ez az avatás volt az első lépcsőfoka annak a folyamatnak, amely János püspök úrimage-0001 kezdeményezésére tavaly indult, hogy meghatározott képzés után az arra méltókat különböző szolgálatokkal bízza meg. Ilyen a lektori, vagyis felolvasói, valamint az akolitusi, tehát az áldoztatásban segédkező szolgálat.

Eddig, aki csinálta felkéréses alapon tette, ők már püspöki megbízatással teszik ugyanazt a szolgálatot.

Isten áldása kísérje Gyula szolgálatát is!