Fatimai est - Május hónapban

image-0001Májusban, a Szűzanya hónapjában egykori osztálytársammal, barátommal, Kovács József atyával, a Mária Magdolna Plébánia káplánjával ünnepelhettünk.

József atya nem idegen a zalaegerszegiek számára, hiszen régebb óta szolgál Zalaegerszegen, mint én. Hosszú évek közös emlékei tették még jelentősebbé számomra ezt az alkalmat: József atya is Zalaháshágyról származik, óvodai, általános iskolai, gimnazista évek, kispapságunk közös időszaka és most még a szolgálati helyünk is szomszédos.

Jó Pásztor vasárnapja után a legnagyobb öröm nekem az, hogy József atya ma el tudott látogatni hozzánk.

Szentbeszédében abból indult ki, hogy imáinkban mennyiszer érződik ki valami túlgondolt fájdalmasság, keserűség, szomorúság. Tovább kell lépnünk ebből, felül kell emelkednünk és imáinkat sokkal inkább örömnek és boldogságnak kell áthatnia. A Lorettói Litánia üzenetében rejlő örömhírt boncolgatta. Miként van benne megfogalmazva olyan üzenet, ami örömet kell, hogy jelentsen nekünk is.

Szentmisénk végén a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudtuk megtartani a körmenetet, de így is csodálatos litániával, imádsággal zárhattuk esténket.

Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és derűjével, örömet és boldogságot hozott plébániánkra is! Isten áldása kísérje papi életét, hogy Jó Pásztorunkat követve tudja élni papi életét!