Búcsúzás plébániánk kántorától

Régóta terveztük, mégsem vártuk ezt a napot. De eljött és el kellett köszönnünk image-0001templomaink kántorától Dankos Attila orgonaművésztől. 

Mivel Attila Budapesten folytatja pályafutását és életét legalább egy ideig ott kívánja berendezni, el kell szakadnia közösségünktől. Mi elfogadjuk döntését, de tudjuk, hogy hiányozni fog.

Bazitán a megszokott „törzsgárda” várta Attilát, hogy még ez egyszer kísérje énekeinket, imáinkat. A szentmisében Kovács Ferenc köszönt el a közösség nevében, majd Kovács Villő énekelt egy kedves éneket, majd átnyújtották közösségük ajándékát.

A kertvárosi templom szinte megtelt a mai szentmisére is. És nem hiányzott Attila zseniális játéka. Még ezen alkalomból sok zenei élménnyel ajándékozott meg bennünket. Itteni szolgálati ideje alatt formálgatott egy kis kórust, akik hol többen, hol kevesebben lettek, de most egykori és jelenlegi tagok együtt énekeltek egy búcsúdalt, Isten áldását kérve Attila életére szolgálatára. Ezt követően kedves ajándékokkal fejezte ki az énekkar és a hívő közösség, hogy mennyire hálás mindazért, amit Attilától kaptunk.

A szentmise végén Attila ajándékozott meg bennünket egy Johan Sebastian Bach preludiummal

Szentmise végén a hívek közül többen is személyesen búcsúztak el Attilától, kívánva neki sok kegyelmet az előtte álló úthoz.

Isten áldása kísérje Attila életét és szolgálatát!