Élő Rózsafüzér Zarándoklat Zalaegerszegért

Rózsafüzér Királynőjének hétfői emléknapjához közeledve közös imádságot tartottunk városunkért, plébániáink egységéért, az itt élő családokért és az otthonaink békéjéért. image-0004

Hetekkel ezelőtt indult a program szervezése, hogy újraélesszünk egy korábban élő hagyományt, hogy közösen zarándokolva imádkozzunk Zalaegerszegért. Molnár Lajos, zalabesenyői akolitus fogta össze a szervezést, így valósult meg, hogy a város több pontjáról különböző csoportok indulhattak újra, hogy a kertvárosi templomban közös imádságon, engeszetelésen, szentmisén vegyenek részt.

Bazitán 8.30kor gyülekeztünk, majd közös imádság után együtt indultunk útnak, hogy fizikai utunk megtételével lelki kapcsot építsünk ki a városnak ezen a felén élő emberek és egész Zalaegerszeg között.

A helyi sekrestyés és felesége jóvoltából apró pogácsával a zsebünkben, közel húszan indultunk el, hogy énekelve, imádkozva tegyük meg a közel 6 km-es távot.

Gyönyörű, millió színben tarkálló erdőkön keresztül ereszkedtünk le a bazitai hegyről, hogy a kertváros lankái között rejtőző templomhoz érjünk.

A templom harangja megkondult amikor egy-egy újabb érkező zarándokcsoport közeledett a kapuhoz.Bent már imádkozó csoport várt bennünket. Közös szentségimádást követően szentmisét mutatott be Stróber László atya.

A ferences plébánia kántora kísérte orgonán énekeinket, Tamás atya a Mária Magdolna plébánia káplánja az oltár és az ige szolgálatában segédkezett. Két plébánia akolitusai és lelkipásztori munkatársai az asszisztenciában vettek részt.

Bízunk benne, hogy közös imádságunk még jobban összekovácsol minket!