Missziós Kereszt Zalaegerszegen

undefimisszios-kereszt-zeg-plakat-a4ned„Minden forrásom belőled fakad” – ez a zsoltár idézet lesz a jelmondata a jövőre megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusnak. Arra az ünnepre készültünk az elmúlt hétvégén.

Pénteken este 17 órától az imaiskolásokkal gyülekeztünk, hogy a Missziós Kereszt köszöntése után az evangéliummal foglalkozzunk. Közben megtartottuk a szent Rita imaóránkat is. A gondviselés különlegessége volt, hogy miközben mi a Mária Magdolna templomban voltunk,  Szentünk életrajzában is éppen ahhoz a szakaszhoz értünk, amikor Rita a Mária Magdolna kolostorban élt.

Az esti szentmisét követően, amelyen a plébániatemplom szinte csordultig telt, ifjúsági zenés, fiatalok által vezetett szentségimádás következett. A két plébánia ifjúsági csoportja készítette elő, hogy valamennyiünknek még bensőségesebb ünnep lehessen.

Szombaton reggel különlegesség volt, hogy a szentmisét követően ünnepi zsolozsmát imádkoztunk papok és hívek közösen. Délben megint volt szentmise, majd pedig keresztút imádsága következett, amelyen plébániánk hívei is szép számmal részt vettek.

Vasárnap délután közös, imával kísért Szentségimádást követően, az esperesi kerület több papjával együtt ismét énekes zsolozsmát imádkoztunk.

Hétfőn délelőtt pedig azért gyűltünk össze, hogy hálát adjunk a kapott kegyelmekért, azért, hogy a kereszt összefogásra és közös imákra hívott bennünket, szentek közbenjárását kértük, majd elbúcsúztattuk és útnak indítottuk Letenyére.