Hálaadás az óesztendő minden kegyelméért

image00005„Az esztnedő fordulóján egybegyűltönk mind ez órán, Oltárodnál leborulunk hál’adásra, mindent tudó színed előtt számadásra”

Volt mit megköszönnünk ebben az évben is. Olyan nagy öröm volt, hogy az év utolsó napján még egyszer megtelt a kertvárosi templom, hogy megköszönjük Jézusnak azt a sok kegyelmet, amelyben részünk lehetett az elmúlt évben.

Ez úton is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik aktív vallási életükkel tették élővé egyházközségünk életét! Azoknak, akik egy egy kisebb közösség tagjaként feladatokat vállaltak. Azoknak, akik magánszemélyként, háttérmunkával, önzetlen szolgálattal, segítségnyújtással vitték előbbre közösségünk ügyeit! Azoknak, akik anyagi hozzájárulásukkal segítették, hogy plébániánk zavartalan működése biztosítva legyen. Azoknak, akik figyelmességükkel, törődésükkel gondját viselték a templomainknak, plébániánknak! Köszönöm a képviselő testület tagjainak munkáját, a lelkipásztori munkatársak szolgálatát, a minisztránsok segítségét a liturgikus alkalmainkon. Köszönöm mindazok segítségét, akik az adminisztratív feladatok végzésében, a hétköznapi élet ügyeinek intézésében segítségemre voltak.

Sok-sok program volt idén is, amelyeket végigpörgetni is sok lenne. Külön szeretném kiemelni, hogy nemrégiben ünnepelhettük templomunk felszentelésének 15. évfordulóját. De remélem, találtak köztük legalább egyet, amelyen szívesen részt vettek és emlékezetes marad. Bál, zarándoklat, játék, közösségi alkalom, liturgikus ünnep, lelkigyakorlat! Sok dolgot sikerült megvalósítani, de erről majd egy-egy kis levelet eljuttatunk Önöknek otthonaikba.

Volt pár személyi változás is Plébániánkon: Tavasszal 3 hónapot töltött nálunk Bejczi Bence papnövendék, aki azóta újabb lépéseket tett már a papság felé.

Ebben az évben elköszöntünk Dankos Attilától, akiről azóta a Facebookról olvassuk, hogy milyen pörgős orgonista élete van. Köszönjük a helyettes kántoroknak, hogy egyházközségünkben szertartásainkat széppé és még ünnepélyesebbé teszik!

Fájó alkalom volt, hogy 6 hónappal ezelőtt elhunyt Takács András atya. Köszönöm, hogy olyan szívesen emlékeznek rá, imádkoznak érte! Nagyon hálás vagyok Nyisztor Krisztián atyának, aki kórházlelkészi szolgálatai mellett, plébániánkon is igyekezett minél többet segíteni.

Köszönöm Dittmayer Róbertnek és Klimits Jánosnak a sekrestyési szolgálatát, hogy időt és energiát nem sajnálva lelkiismeretesen végzik szolgálatukat!

Köszönöm Kéry Henriett szolgálatát, aki egyre növekvő óraszámban végzi az adminisztratív feladatokat. De mindezt úgy látja el, hogy a hozzá fordulók benne segítőre találnak, nem hivatalnokra.

Tudom, hogy sokszor erejükön felül vállalnak, ezért azon leszek, hogy minél jobban tudjak szolgálni, minél kevesebb plusz terhet Önökre hárítani.

Egyúttal szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, akit valaha is megbántottam, még ha akaratomon kívül is történt mindez. Bocsánatot kérek azoktól is, akikre nem jutott elegendő időm és energiám, akiknek szükségét nem vettem észre, vagy nem tudtam helyesen segítségére lenni. Kérem, nézzék el nekem, hogy gyenge, gyarló és botladozó ember vagyok én is!

Igyekszem napról napra egyre jobban szolgálni azokat, akiket a Jóisten rám bízott, hogy mindazok, akiket Plébániánkon keresztül el tudunk érni, tudjuk segíteni az üdvösség útján.

Áldott, kegyelmekben gazdag, békés, új esztendőt kívánunk Önöknek!

János atya