Bérmálkozók

„Ha vannak olyan gyermekeitek, serdülőkorúak, akik még nem bérmálkoztak, és olyan korban vannak, hogy a szentséghez járulhatnak, tegyetek meg mindent, hogy részesüljenek a teljes keresztény beavatásban és megkapják a Szentlélek erejét! Ez nagyon fontos! Természetesen fontos, hogy a bérmálandók megfelelő felkészítést kapjanak, amelynek az a célja, hogy személyesen csatlakozzanak a Krisztusba vetett hithez és felébredjen bennük az egyházhoz való tartozás érzéke.” (Ferenc pápa 2014. január 29.)

Készülünk...a bérmálkozásra

2015 nyarán Kürnyek Róbert plébános atya azzal a kéréssel fordult a Szent András Evangelizációs Iskolához, hogy a szeptemberben kezdődő tanévben vegyünk részt a bérmálkozásra készülők munkájában.

Még nyíltak a völgyben a kerti virágok, mikor először találkoztunk a fiatalok csapatával, hogy nekifeszüljünk a feladatnak, ami előttünk áll [Fil 3, 13]. Az iskolákban megszokott tanítási módtól jelentősen eltérő módszertan hatására egyik ámulatból a másikba esve szinte szóhoz sem jutottak fiataljaink. Hamar magukhoz tértek azonban, és mire elérkezett a „kincskeresés” napja megoldódott a nyelvük és fiatalos lendülettel vetették bele magukat a hol játékos, hol komolyabb feladatokba, amiket részben egyedül, részben pedig közösen oldottak meg. A nap végére mindenkinek sikerült megtanulnia, hogy „ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is”. [Mt 6, 21]
A nap eseményeibe és a felkészülés hangulatába enged bepillantást az alábbi néhány fénykép és vélemény a bérmálkozásra készülőktől:
 
„Én nagyon szeretek itt lenni. Az nagyon tetszik, hogy nem egyhangúak az itt töltött órák. Sokat nevetünk! Tetszenek az elgondolkodtató feladatok!” (L.A.)

„Szerintem nagyon jók ezek a foglalkozások, mert jobban megismerjük hitünket, és komolyabban tudjuk venni – és nem utolsó sorban magunkat is jobban megismerjük. Érdekes, elgondolkodtató, hitet növelő és alátámasztó.” (N.H.)

„Érdekes, izgalmas, jókedvű!” (H.B.)

Az elkövetkező hetekben a heti találkozások során szerepet kapott a játék, a beszélgetés, a tanulás, melyek elsődleges célja az Istennel való találkozás, és a megismerés lehetősége. Megismerni Istent, önmagukat, válaszokat kapni az eddig ki nem mondott kérdésekre, vagy egyszerűen csak együtt lenni – amire nekik is szükségük van.

„Hihetetlenül jó számomra!” (B.R.)

„Szerintem nagyon jók ezek az alkalmak, én mindig jó kedvvel jövök ide. Úgy gondolom, hogy nagyon jól ki van találva, milyen módon lehet a fiatalokat lekötni komoly témákkal kapcsolatban is.” (V.Á.)

A felkészülés a 2015-2016-os évek fordulójával nem ért véget, a magvetés folytatódik, hogy az elvetett magok a Szentlélek segítségével kicsírázzanak és szárba szökkenjenek. [Mk 4, 27]

A Ferenc pápa által a bevezetőben említett felkészüléshez, a Krisztushoz és az egyházhoz való tartozás elősegítéséhez, a reménybeli bőséges termés gyűjtéséhez szükséges a „csemeték” ápolása, öntözése, nevelgetése. Eme nemes, örömteli, egyben felelősségteljes feladat a szülők és a plébánia (egyházközség) munkáját kívánja [1 Kor 3, 7-16]. Tegyük szeretettel és imával!