Egyházközségi Hozzájárulások helybeni befizetése

helyszín: Plébániatemplom

kezdés: Szentmisék után

Három héten keresztül vasárnaponként minden szentmise után lehetőség nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére. Kérjük a Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges szíveskedjenek élni e lehetőséggel. Egyúttal hálásan köszönünk minden adományt, amellyel közösségünket támogatják.