Betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása

helyszín: Plébániatemplom

kezdés: 7 óra

Február 11-e a betegek világnapja. Azon a napon az esti szentmise keretében részesülhetnek plébániánk betegei a betegek szentségében. Kérjük, hogy akik szeretnék a szentséget felvenni, február 9-ig (csütörtök) szíveskedjenek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében. Egyúttal azt is kérjük, hogy akik a szentséget fel fogják venni, szíveskedjenek elvégezni előtte szentgyónásukat! Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünnep-lésre, hogy együtt imádkozhassunk betegeinkkel!