Világosság útja

helyszín: Plébániatemplom

kezdés: 17 óra

Este, 17 órától elimádkozzuk a világosság útját, amely a nagyböjti keresztút formájára átelmélkedni segíti Jézus feltámadását, tanítványoknak való megjelenését, mennybemenetelét, pünkösd eseményét. Imádkozzuk el közösen, hogy még mélyebben megélhessük Jézus megváltó tetteit!