Szeplőtelen Szív Kilenced

helyszín: Plébániatemplom

kezdés: Szentmise után

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe előtt 9 napon át imádkozunk és készülünk, hogy a búcsúünnepre méltó lélekkel érkezzünk meg!

Közösségben, vagy odahaza egyénileg is kapcsolódjunk be az imádságba!