Fatimai est ÚJMISÉVEL!!!

helyszín: Plébániatemplom

kezdés: 16 óra

Minden hónap 13-án engesztelő estre várjuk a híveket!

16 óra: fatimai rózsafüzér

17.00 Szentségimádás

18. óra szentmise majd engesztelő imádság

Szentmise előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk. Éljünk a bűnbocsánat lehetőségének felkínált alkalmaival!

Ezúttal Juhos Benjamin ferences atya, újmisés pap lesz a vendégünk! Kérjük életére és most megkezdett szolgálatára Isten áldását!