Szentségimádás és közbenjáró ima

helyszín: Plébániatemplom

kezdés: Szentmise után

Minden hónap utolsó keddjén a szentmisét követően szentségimádásra és közbenjáró imára várjuk a híveket.

Imaszándékaikat, kéréseiket felírhatják az újságos asztalon kihelyezett füzetbe.