Plébániai karitászos önkéntesek találkozója

image00003Miközben igyekszünk odafigyelni a körülöttünk élő emberekre, azokra is gondolnunk kell, akik ebben a szeretetszolgálatban önkéntesként tevékenykednek.

Plébániai karitászcsoportunk vezetője Dr. Sárközi Violetta hívta össze a nem kis csapatát, hogy értékeljék az elmúlt évben végzett szolgálatot, helyzetképet kapjunk az önkéntesek életéről, helyzetéről. Ebben az évben nem csak megköszönte a szolgálatukat, hanem négy munkatársa kiemelkedő szolgálatát megköszönve plébániai Szent Erzsébet díjat adott át, Szent Erzsébet rózsáját jelképező rózsadobozban: rózsafüzért és emléklapot. Ilyen díjban részesült Csiszár Mária, aki megszervezte a plébániai Karitász csoportot, és azóta is fáradhatatlanul szervezi minden hónap első pénteken az imaórákat a Karitász önkénteseiért és adományozottaiért. Továbbá díjat vett át Szakács Gyuláné, Mekina Erzsébet és Luttár Mária, akik nem csak a plébániai Karitász adomány - gyűjtések és osztások állandó munkatársai, hanem az elmúlt években az egyházmegyei rendezvények Karitász önkéntesei között is sokszor tevékenykedtek.

Önkénteseink tényleg szívvel-lélekkel, nagy-nagy odaadással jótékonykodnak, szakszerűen juttatják célba  azokat az adományokat, amelyeket a hívek küldenek a rászorulóknak. Az elmúlt esztendőben végzett karitatív tevékenységekről hallgattak meg beszámolót a résztvevők, majd ki-ki elmondhatta, miként éli meg szolgálatának pillanatait.

Most, a farsang időszakában jó volt egyet így, ünnepelve együtt lenni. Isten áldása kísérje önkénteseink életét és karitatív szolgálatát!