Év végi hálaadás

image00016Szent Pál apostol a kolosszei közösségnek írja: „erősödjetek meg a hitben és ... legyetek bőséges a hálaadásotok!” /Kol2,7/. Délután megtelt a kertvárosi templom, hogy eucharisztiával, hálaadással forduljunk Istenhez.

Nagy öröm volt, hogy karácsony fényeinél ezen a mai délutánon ennyien együtt voltunk és adtunk hálát az év minden kegyelméért és ajándékáért! Az anyakönyvi adatok alapján számvetést végeztünk és összegeztük, hogy miként is alakul plébániánk lelki és közösségi élete.

A szentmise után elvégeztük hálaadó és könyörgő imánkat, leborultunk a szentségi Jézus előtt.

Az éjszaka közepén pedig zsolozsmával adtunk hálát az év minden kegyelméért, majd  vidám hangulatban köszöntöttük az új esztendőt.