Mária Kongresszus templomunkban

   Plébániánk közössége is aktívan bekapcsolódott a Zalai Mária Kongresszus programjaiba.image00003

Nemcsak résztvevőként, hanem egy kicsit házigazdaként is segíthettük az ünnepi pillanatokat.

Pénteken este sok száz hívő énekelve, imádkozva körmenetben érkezett meg a kertvárosi templomunkba, ahol Udvardi György érsek atya vezette litániával zárult a körmenet. Ezt követően Varga László püspök atya tartott katekézist azzal a témával, hogy Mária miként tekinthető a nők példaképének: Mária eucharisztikus asszony, Mária a csend asszonya témákat körüljárva. Az előadás közben, 21.30-kor -a város összes templomának harangjaival egyetemben- megkondultak a templom harangjai, hogy öt percnyi hívogató hangjukkal szólítsák meg a környékben élőket.

Ezt követte a szentek közbenjárását kérő rész. Az oltáron szentek ereklyéi lettek elhelyezve, az ő életükről hallhattunk történelmi ismertetőt, majd énekelve imádkozva kértük közbenjárásukat.

Ezután csodálatos, vezetett imádságos, zenés szentségimádás volt, amelyen zengett a templom, a csendes részeknél pedig az volt a csodálatos, ahogyan a sok ember néma csendben hallgatta Isten szólítását. Egész éjszakás szentségimádásra nagyon szép számmal maradtak. Az Egyházmegye akolitusai szervezték meg egymás között, hogy mindig legyenek, akik biztosan itt vannak és őrzik az Oltáriszentséget.

A programok közben a Szent József közösségi Házban pedig egy kis frissítőt ehettek, ihattak a zarándokok.

Szombaton reggel ünnepélyes zsolozsmával kezdtük a napot és ezzel zárult a szentségimádás is. A liturgiát Rákos József diakónus vezette és a hívek is buzgón kapcsolódtak be az imádságba.