Szent Mihály közösség

Szent Mihály Közösség2005. körül támadt a gondolat néhány, egymást már különböző helyekről (Ferences Kolping család, Szent Család Óvoda, Mindszenty iskola....) jól ismerő családban (házaspárokban), hogy jó lenne együtt imádkozni, gondolkodni hitünk kérdésein, együtt haladni Isten felé.

Barnabás testvér vállalta azt a nem mindig könnyű feladatot, hogy minket tudásával, szeretetével felkarol, támogat, megpróbál vezetni, kísérni ezen az úton.

Először mindig más-más család otthonában jöttünk össze 2-3 hetenként, majd a Ferences Plébánián kaptunk helyet egy-egy ilyen estére. Évek teltek el, míg közösen kialakítottuk ezen alkalmak rendjét, szokásait.

A városban mi voltunk az első közösség, akik a Szent Mihály imával zártuk a programot. Egy kicsit a saját megerősítésünknek tudtuk be, hogy miután mi már több mint egy éve rendszeresen imádkoztunk Szent Mihályhoz, valahogy a város templomaiban - nem a mi kezdeményezésünkre-, de elkezdték a hívek rendszeresen imádkozni ezt a fohászt.

Nagyon sajnáltuk, hogy Barnabás testvért elhelyezték Zalaegerszegről, de a döntést megértettük, mert szerintünk is igazán testhezálló, ám embert próbáló feladatokat kapott. Bizony, az ifjúság nevelése sokszor nem könnyű, de annál szebb munka, és ez a korosztály igényli legjobban vezetőül a hiteles embereket, legyenek azok papok, szerzetesek, vagy civilek. Abban biztosak vagyunk, hogy Esztergomban a Ferences Gimnáziumban az ő növendékei nagyon jó kezekben vannak.

Az ő távozása megtörte az addigi folyamatot, annyira, hogy majdnem feloszlott a csapat. De a Jó Isten mindig gondunkat viseli, és ez így volt a mi esetünkben is.

Zalaegerszegen új plébánia született a Kertvárosban, s mi felkerestük Róbert atyát, bemutatkoztunk, ő pedig vállalta, hogy vezet és kísér minket a megkezdett úton.

Így a csaknem 10 éves „történelmünkből” 1 év a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániához kötődik.

A csoport tagjainak többsége területileg is ide tartozik, ezért adódik a lehetőség, hogy szorosabban bekapcsolódjunk a plébánia életébe, tevékenységébe, cselekvő szeretetének megnyilvánulásaiba. Egy ilyen komolyabb alkalom volt az Árvácska együttes meghívása és vendégül látása a plébánián, amelyben részt vállaltunk.

Köszönjük, hogy Róbert Atya el- és befogadott minket, és várjuk a lehetőséget, hogy mi is segíthessük Őt, a Plébániát, és az egész hívő közösséget.

A csoport jelenlegi tagjai:Czotter Csaba és Rita, Füle Tamás és Andrea, Gombos Tamás és Andrea, Györe Zoltán és Andrea, Virág József és Ildikó, Wéber Antal és Gabriella

Terméketlenség

A Mester semmire sem tartotta a tudós értekezéseket. A „bölcsesség gyöngyszemeinek” nevezte őket.
- De ha gyöngyszemek, akkor miért veted meg őket? - kérdezték a tanítványok.
- Láttatok valaha is egy elültetett gyöngyszemet kihajtani? - hangzott a válasz.

(Anthony de Mello: A Csend szava c. kötetéből)