Egyházközségi hozzájárulás

Talán kevés jobban félreértelmezett dolga van egy plébánia életének, mint az egyházközségi hozzájárulás: hogy mi is az, miért fizetik és mire is fordítják. Az egyházközségi hozzájárulás (amit gyakran egyházi adónak is neveznek) egy önkéntes felajánlás, amellyel a hívő támogatja saját egyházi közössége (vagyis plébániája) működését. Gondoljuk csak meg: a számunkra fontos és értékes dolgokra rendszeresen áldozunk időnkből és anyagi javainkból is. Ezzel juttatjuk kifejezésre, hogy fontosnak tartjuk azt.

Mivel egy plébánia semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap működéséhez, az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bázis, amely miatt a plébánia működni tud. A befizetett egyházközségi hozzájárulás teljes egészében a plébánia céljaira használjuk fel. De mire is fordítódik az így befizetett összeg? Az egyik legnagyobb kiadás egy-egy plébánián az ingatlanok fenntartása, illetve felújítása. A templomépületeken - jellegükből adódóan - folyamatosan van javítanivaló. A közüzemi díjakat is ezen összeg felhasználásával tudjuk fizetni, hiszen a templomok fűtése és a közösségi helyiségek villany-, víz- és gázdíja messze meghaladja egy családi lakás vagy ház ilyen jelegű díjait. A személyi jellegű kiadások is nagy tételt képeznek plébániánk költségvetésében: így a lelkipásztor lakhatásával és a munkatársak jövedelmével kapcsolatos kiadások. Ezen felül programok szervezésére is fordítjuk ezeket az összegeket, amelyek lehetővé teszik, hogy közösségünk életébe minél többen be tudjanak kapcsolódni. A bevételekről és a kiadásokról a képviselőtestület minden évben pontos elszámolást kap a testület költségvetési ülésén.

Az egyházközségi hozzájárulás mértékével kapcsolatban átvettük más plébániák rendszerét, ill. a szombathelyi egyházmegyei zsinat rendelkezését. Ez azt jelenti, hogy az éves egyházközségi hozzájárulás mértéke az éves nettó jövedelem 0,5 %-ában lett megállapítva. Az egyházközségi hozzájárulás fizetését azoktól kérjük, akik önálló jövedelemmel rendelkeznek. Alacsony jövedelmű nyugdíjasok, kismamák, ill. munkanélküliek esetében kedvezményes összeg megállapítására van lehetőség, amely indokolt esetben akár 2.500 Ft is lehet. Önálló jövedelemmel nem rendelkező diákok után nem kell egyházközségi hozzájárulást fizetni.

Ez alapján a következő táblázat segít eligazodni a 0,5 %-os aránnyal kapcsolatban.

Havi nettó jövedelem                    Egyházközségi hozzájárulás mértéke
                                                             Havonta (tájékoztató)        Évente

               50.000.-                                               250.-                         3.000.-
               55.000.-                                               275.-                         3.300.-
               60.000.-                                               300.-                         3.600.-
               65.000.-                                               325.-                         3.900.-
               70.000.-                                               350.-                         4.200.-
               75.000.-                                               375.-                         4.500.-
               80.000.-                                               400.-                         4.800.-
               85.000.-                                               425.-                         5.100.-
               90.000.-                                               450.-                         5.400.-
               95.000.-                                               475.-                         5.700.-
             100.000.-                                               500.-                         6.000.-
             105.000.-                                               525.-                         6.300.-
             110.000.-                                               550.-                         6.600.-
             115.000.-                                               575.-                         6.900.-
             120.000.-                                               600.-                         7.200.-
             125.000.-                                               625.-                         7.500.-
             130.000.-                                               650.-                         7.800.-
             135.000.-                                               675.-                         8.100.-
             140.000.-                                               700.-                         8.400.-
             145.000.-                                               725.-                         8.700.-
             150.000.-                                               750.-                         9.000.-
             155.000.-                                               775.-                         9.300.-
             160.000.-                                               800.-                         9.600.-
             165.000.-                                               825.-                         9.900.-
             170.000.-                                               850.-                       10.200.-
             175.000.-                                               875.-                       10.500.-
             180.000.-                                               900.-                       10.800.-
             185.000.-                                               925.-                       11.100.-
             190.000.-                                               950.-                       11.300.-
             195.000.-                                               975.-                       11.700.-
             200.000.-                                            1.000.-                       12.000.-

A táblázatban szereplő adatok a minimális ajánlott összeget tartalmazzák. Így ha valakinek anyagi lehetőségei megengedik, hogy nagyobb mértékben támogassa plébániánk ügyét, s ezt szívesen teszi, hálásan köszönjük nagylelkűségét.

Az egyházközségi hozzájárulást többféle módon lehet befizetni, mivel plébániánkon adószedő nem járja végig a lakásokat. Így szeretettel kérjük plébániánk híveit, hogy az alább felsorolt módokon szíveskedjenek befizetni egyházközségi hozzájárulásukat:

Személyes befizetés: személyesen a plébánia hivatalban és a sekrestyében lehet befizetni az egyházközségi hozzájárulást. A befizető ebben az esetben átvételi elismervényt kap a befizetett összegről.

Csekkes befizetés: az újságos asztalon, ill. a sekrestyében és a plébánia hivatalban kérhető sárga csekken is be lehet fizetni az egyházközségi hozzájárulást. Csekkes befizetés esetén fontos a befizető nevének és címének pontos és olvasható felvezetése, valamint hogy a csekk jobb felső sarkában található közlemény rovatba a befizető felírja, hogy „egyházközségi hozzájárulás”, valamint az évet, amelyre fizetni szeretne. Ezen felül, ha több személy nevében fizet egy csekken, akkor azt is fel kell írni, hogy a befizetőn túl kiknek a nevében fizet. (Pl. ha a befizető Kovács János és felesége, akkor a feladónál Kovács János szerepel pontos lakcímével együtt, a közlemény rovatban pedig „egyházközségi hozzájárulás, 2014. Kovács Jánosné”. Ebben az esetben Kovács János és Kovács Jánosné nevére együtt írjuk jóvá a befizetett összeget.) Csekkes befizetésnél a csekk feladóvevénye igazolja a befizető számára az összeg befizetését.

Banki átutalással: plébániánk bankszámlaszámára banki átutalással is be lehet fizetni a hozzájárulást. Ebben az esetben az átutalás közlemény rovatába be kell írni a befizető lakcímét, a tényt, hogy egyházközségi hozzájárulás, az évet, amelyre fizet, valamint azok nevét, akik számára a befizető mellett fizetni szeretne. Nagyon kérjük, hogy a lakcímre különleges módon is szíveskedjenek figyelni, mert a befizetéseket elsődlegesen a lakcím alapján tartjuk nyilván. A plébánia CIB banknál vezetett számlájának banki adatai: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100. Bankszámlaszám: 10700110-68015657-51100005. Banki átutalás esetén a befizető számára a bankszámlakivonat igazolja az összeg befizetését.

Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel hozzájárulnak plébániánk működéséhez!