Történetünk

Plébániánk területeA plébánia meglapításának dátuma: 2013. augusztus 1.

 

A plébániához tartozók száma: kb. 12 000 fő.

 

A plébániához tartozó katolikus hívők száma: kb. 7 000 fő.


A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia a Szombathelyi Egyházmegye legfiatalabb plébániája. Megalapítására 2013. augusztus 1-jén került sor Dr. Veres András szombathelyi püspök rendelkezésével.

Plébániánk története azonban természetesen nem itt kezdődik, hiszen korábban a kertvárosi városrész a Mária Magdolna Plébániához tartozott. Az ottani lelkipásztorok lelkes munkájának és az itt élők elkötelezett hitének köszönhetően egy olyan lelkes közösség alakult ki az elmúlt években-évtizedekben, amely mind számban, mind lelkületben dinamikusan fejlődött. Ennek eredményeként kezdődtek el a városrészi szentmisék 1993-ban. Ebben az időben még nem volt temploma a közösségnek, ezért a vasárnapi szentmisékre az Apáczai Csere János ÁMK-ban került sor.

zeg2A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom 2004-es felszentelése új lendületet adott a kertvárosi hitéletnek. A szép templom Stróber László c. apát, esperesplébános irányításával készülhetett el, akinek irányításával a lelkipásztori munka is folyt a Mária Magdolna Plébániához kapcsolódóan.

Püspök atya 2013-ban látta elérkezettnek az időt arra, hogy egy olyan időszakban, amikor leginkább plébániák összevonásáról lehet hallani, új plébániaként megalapítsa Zalaegerszeg kertvárosi városrészének plébániáját. E döntés meghozatalában személyes tapasztalata, valamint a kertvárosi hívők kitartó kérése segítette. Az új plébánia meglapítása rendkívüli ajándék az itt élők számára, hiszen ezzel új lehetőséget kapott a kertvárosi katolikus közösség a hit elmélyítésére, az Egyházhoz tartozás megerősítésére, valamint helyi közösségek további kialakítására.

Bazitai Avilai Szent Teréz templomA püspöki rendelkezés szerint az új plébániához tartozik Zalaegerszeg bazitai városrésze, annak templomával, az Avilai Szent Teréz templommal együtt. A bazitai egyházközség korábban a nagylengyeli, majd a gellénházi plébániához tartozott. A püspöki rendelkezésnek köszönhetően a Zalaegerszeg közigazgatási határain belül található városrészek most már mind zalaegerszegi plébániákhoz tartoznak.

Plébániai központA plébánia megalapításához kapcsolódóan sikerült megvásárolni az Átalszegett utca 100. szám alatt található ingatlant, amely a megalapítástól fogva plébániai központként működik. Itt kapott helyet a lelkipásztor lakása, a plébánia hivatal, valamint a közösségi ház, amely a plébánia közösségeinek igazi otthona.

Plébániánkon eddig szolgálatot ellátó lelkipásztorok:

Dr. Kürnyek Róbert (plébános) 2013-2018

Szakáll Szilárd (káplán) 2014-2016

Kovács Richárd (kórházlelkész) 2016-2017

+Takács András (kisegítő lelkész)  2017-2019

Molnár János (plébániai kormányzó) 2018-