Magdalai Mária közösség

Magdalai Mária közösség„Az Atya és a Fiú egysége a Szentlélekben, vágyat ébreszt az Istennel való szüntelen közösségre a testvéri szeretetben”. 2006 tájékán mindannyian meghívást éreztünk a szívünkben, hogy eszközként használjon minket az Úr az Ő dicséretére. Így megalakult közösségünk Isten kegyelméből, nevet azonban csak 2010-ben kapott. Magdalai Máriát, - akiből Jézus 7 ördögöt űzött ki, aki ott állt a kereszt alatt Szűzanyánkkal, és aki legelőször látta és hallotta Jézus Krisztust, a Feltámadása után – őt kértük meg, hogy legyen patrónusunk.

Célunk, hogy mi is Magdalai Mária hálás lelkületével, a megszabadított rajongó szeretetével, a meggyógyított életkedvével kövessük Jézust, a mi Urunkat. Szeretnénk az ő lelkesedésével hirdetni az örömhírt, hogy Jézus Krisztus feltámadt, él, itt van közöttünk, most is segít, együtt érez velünk, gyógyítja lelkünket, testünket.

Szerdánként az esti szentmise után jövünk össze. A Szentlélek kiáradását esdekelve dicsőítjük a Szentháromságú Egy Istent, énekelünk, majd kérjük segítségét problémáink és nehéz élethelyzeteink megoldására. Ezt követően beszámolunk az elmúlt hét örömeiről, amit Istentől kaptunk ajándékba. Tanúságtételünk után valamilyen lelki töltekezés következik. A beszélgetések során megismerjük egymást és így tudjuk imáinkban hordozni testvéreinket.       Végül a  „Szabadulás Rózsafüzérét” imádkozzuk családjainkért.

Az imacsoport teljesen nyitott az érdeklődő hívek számára. Szűz Mária, akinek Szeplőtelen Szíve oltalmába ajánlottuk közösségünket, könyörögj érettünk!