Énekkar

A Zalaegerszeg-kertvárosi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom énekkara már jó pár évvel a templomszentelés előtt megalakult. A 90-es évek elejétől a városrész Művelődési Házában tartott szentmiséken a liturgia egy-két énekében működtek közre, mint előénekesek. Már akkor is a lelkesedés és a szolgálat szeretete hatotta át a próbákat. A templom 2004-es felszenteléskor az énekkar örömmel vette át új próbatermét, melyet az épület emeletén alakítottak ki.

A 12-16 fős énekcsoport a mai napig a szentmiséken teljesít zenei szolgálatot. Így aztán az adventi roráte miséken való éneklés, a karácsonyi koncert, a Passió éneklése, a nagyhéti és húsvéti liturgiában való aktív részvétel mind a kórus munkájához tartoznak. A kertvárosi zenés áhítatok alkalmával is mindig kapott szerepet a kórus Horváth Gábor atya, Dankos Attila orgonista és az énekkar korábbi vezetői Farkas Anikó és Hír Éva tanárok jóvoltából.  De mindez kevés lenne a tagok elköteleződése, hűsége és szeretete nélkül. Egy-egy nagyobb ünnepre való felkészülés nagyon sok időbe és energiába kerül, hogy az ének Isten dicséretéhez méltóan szólaljon meg. Ez egy olyan közösség, amely együtt énekel és imádkozik, szolgálatát pedig Szűz Mária és Szent Cecília oltalmába helyezi minden próba előtt.

A plébánia 2013. augusztus 1-i megalapításakor azonban a kántori állás betöltetlen maradt, mivel a korábbi munkatársak nem tudták főállásban vállalni a zenei szolgálatot, így 2013. október elsejével a templom új orgonistája Domján József, aki a plébánia hivatali munkáját is ellátja.

A kóruspróbák minden pénteken 18:45-től 20:15-ig tartanak. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, fiatalt, énekelni tudó és vágyó embert (kottaolvasás nem feltétlen szükséges), akik rendszeres jelenlétével és áldozatos munkájával segítenek a kórusnak abban, hogy szebbé tudják varázsolni a kertvárosi egyházközség életét és a szent liturgiát! Laudate Dominum!