Szentmisék rendje

Plébániánk területén minden nap van szentmise. A szentmisék időpontjai a következők:

 

Hétfő: 7 óra
Kedd:
18 óra
Szerda:
6 óra
Csütörtök és péntek:
18 óra
Szombat:
6 óra
Vasárnap:

Plébániatemplom: 7 óra, 10 óra és 18 óra
Bazita: 8.30 óra

A nagyheti szertartások rendje

Március 25, Virágvasárnap
7 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise és barkaszentelés Bazitán
10 óra: ünnepi szentmise és barkaszentelés
18 óra: ünnepi szentmise

Március 26, Nagyhétfő
7 óra: szentmise

Március 27, Nagykedd
18 óra: szentmise

Március 28, Nagyszerda
6 óra: szentmise

Március 29, Nagycsütörtök
18 óra: szentmise az utolsó vacsora emlékére
19-20 óra: virrasztás, közös imaóra
20-21 óra: virrasztás, csendes imaóra

Március 30, Nagypéntek
8 óra: Olvasmányos imaóra és Reggeli dicséret
9 óra: dramatizált keresztúti ájtatosság
15 óra: ünnepi liturgia Urunk halálának emlékére
19 óra: Zalaegerszeg város keresztútja a Nagytemplomtól a Kálváriáig

Március 31, Nagyszombat

8 óra: Olvasmányos imaóra és Reggeli dicséret
8-15.30 óra: lehetőség a Szent Sír látogatására
20 óra: Húsvéti vigília

Április 1, Húsvétvasárnap
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán

Április 2, Húsvéthétfő
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán


Az aktuális heti szentmisék rendje az esetleges változásokkal együtt mindig a Plébániai hírlevélben található meg.