Koncert a Karitász javára

Jótékonysági koncertet adott a zalaegerszegi Liszt Ferenc vegyeskar. Az zenebarát image-0002érdeklődők nagylelkű adományait a karitász munkatársai rászoruló családok gyermekeinek beiskoláztatásához fogják felhasználni.

Elköszönés Bejczi Bencétől

image-0005Közel 4 hónapot töltött plébániánkon Bejczi Bence papnövendék, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzen teológiai tanulmányai mellé.

De most neki is elközelgett a vakáció ideje. Vizsgáit letéve elköszönt egy időre a főiskolai tankönyvektől és most elköszönt plébániánktól is.

Te Deum - tanév végi hálaadás

Mindannyiunknak van, mit megköszönni Istennek. Ezzel a lelkülettel adtunk hálát a image-0002tanuló ifjúsággal a tanévben kapott kegyelmekért.

Brenner János Imaszövetség tagjainak zarándoklata

image-0001Diakónusszentelésen és hálaadó szentmisén vettünk részt a Brenner János Imaszövetség tagjainak egy csoportjával.

Programajánló - Úrnapja előeste és ünnepe

image-0001Jövő vasárnap Úrnapja, vagyis Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. A következő alkalmakra várjuk a kedves testvéreket

Fatimai est - Június

image-0001Június hónapban is összegyűltünk, hogy közösen imádkozzunk égi Édesanyánk közbenjárását kérve.

Minisztráns kirándulás

61644850-1213461622147731-5724645373490757632-nMiközben a világegyház Csíksomlyóra szegezte tekintetét, hogy a pápalátogatás örömében osztozzanak, mi is zarándoklatot szerveztünk Pusztacsatárra. Minisztráns fiataljaink közül 21-en vállalkoztak a kalandra, hogy egy felejthetetlen napot töltsünk együtt.

Elsőáldozók zarándoklata Vasvárra

image-0020Miközben Szentatyánk, Ferenc pápa Csíksomlyóra látogat, elsőáldozásra készülő fiataljaink Vasvárt vették célba, hogy az egyházmegye több, mint 1200 fiataljával együtt töltsenek el egy szép napot.

Ex -Katekumen Piknik

image-0001Pünkösd küszöbén ismét összejöttek azok a felnőtt keresztények, akik pár hete részesültek a szentségekben.

Ezúttal kissé kötetlenebb formában, családtagokkal érkeztek.

Vasárnap esti muzsika - május

Ismét zenétől volt hangos a plébániatemplom. Ezúttal kántorunk, Dankos Attila orgonaművész, zenetanár varázsolta el az érdeklődőket.

Szent Rita emléknap

image-0002Május 22-én ünnepli Egyházunk Casciai Szent Rita emléknapját. Ez alkalomból templomunkban is kértük a Szent közbenjárását, újonnan készült szentképét és rózsatöveket, rózsaszálakat áldottunk meg.

Fatimai est - Május hónapban

image-0001Májusban, a Szűzanya hónapjában egykori osztálytársammal, barátommal, Kovács József atyával, a Mária Magdolna Plébánia káplánjával ünnepelhettünk.

Jó Pásztor vasárnapja - vendég papnövendékek plébániánkon

image-0003Kelemen Dávid és Patocskai Gergely papnövendékek érkeztek hozzánk a győri szemináriumból.

Bérmálás 2019

Miközben máshol még csak várják pünkösd ünnepét, plébániánk át is élhette, milyenimage-0003 nagy ajándék, hogy vannak, akik ma is megkapják a Szentlélek ajándékait.

11 tanuló fiatalunk részesült a bérmálás szentségében és 6 katekumenünk jelentkezett arra, hogy kéri mindhárom beavató szentséget, vagy  ezek valamelyikét.

Lektor avatás Szombatheléyen

Dr. Székely János püspök atya a mai napon lektorrá avatott, vagyis liturgikusimage-0002 alkalmakon való felolvasói szolgálattal bízott meg Szombathelyen 29 férfit, akik személyes elköteleződésükből vállalkoznak arra, hogy még aktívabban részt vesznek az Egyház életében.

Köztük volt plébániánk egyik aktív tagja, Dr. Marx Gyula is.

Édesanyákat és nagymamákat köszöntöttük

Május hónapban égi Édesanyánkra, Szűz Máriára szegezzük tekintetünket. De május 1. image-0001vasárnapján földi édesanyákat és nagymamákat is köszöntjük.

Zarándoklat Esztergomba

image-0001Mindszenty József bíboros halálának évfordulóján megemlékező szentmisét mutatott be Esztergomban Erdő Péter bíboros úr. Erre az ünnepi szentmisére zarándokoltunk el plébániánkról is.

"Itt van május elseje!" - Zarándoklattal ünnepeltünk

Itt van május elseje! – azt gyanítom, sokan furcsállva néznek ránk, hogy miként hangzik image-0010ez egy pap, hívő szájából. Talán az ének szerzői is hüledezve olvasnánk honlapunkon ezeket a sorokat.

De most már hagyomány lett Egyházmegyénkben, hogy május 1-jén útra kelünk és zarándoklatra indulunk. Így volt ez idén is. Ezúttal Szentgotthárdra mentünk, pontosabban Rábakethelyre és Zsidára, hogy köszöntsük az egy éve boldoggá avatott Brenner Jánost.

Jótékonysági koncert a Karitász javára

 Image 0003 -1A Pálóczi Horváth Ádám zeneiskola növendékei adtak ének és zenei koncertet Plébániánk Karitászcsoportjának szervezésében

Katekumenátus újabb lépése

Katekumenjeink ismét közelebb kerültek ahhoz, hogy felnőttként tagozódjanak be  Image 0001 -3Egyházunk közösségébe. Megtörtént hitük megvizsgálása és tanúságot tettek hitbeli fejlődésükről, beszéltek szentek példájáról, akiket védőszentjüknek választanak.