Szentlélekváró Kilenced

helyszín: Plébániatemplom

kezdés: szentmisék előtt

Anyaszentegyházunk Pünkösd ünnepére készül. Várva annak ünnepét, hogy Jézus elküldte az Atyától a megígért Vigasztalót, a Szentlelket.

Különösen is imádkozzunk bérmálkozó fiataljainkért, szentségek vételére készülő katekumenekért és minden hívőért, hogy a Szentlélek világosságánál járva, ajándékait elnyerve, gyümölcseiből szedve éljük keresztény életünket!