Plébániai búcsú - (videóval)

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja nem a legjelentősebb alkalmak közé image00004tartozik a liturgikus kalendáriumban. Nálunk mégis különösen megbecsült ünnep kell, hogy legyen, hiszen templomunk „névnapja”. Plébániatemplomunk búcsúünnepét ültük meg.

Szomszédos plébániákról érkezett vendég atyákkal ünnepeltük a 10 órakor kezdődő szentmisét, amelynek főcelebránsa Nyisztor Krisztián atya volt. Szentbeszédében a Szűzanya Szeplőtelen Szívének tiszteletéhez fűzött ígéretek alapján beszélt. Kiemelte annak jelentőségét, hogy a kárhozat valós létezésével számolva már életünkben Isten felé kell fordulnunk. Már most szeretnünk kell Istent! Erre hív bennünket Égi Édesanyánk is.

Szentmisét követően szorgos kezek munkáját dicsérő terített asztal várta az ünneplő híveket a templom előtti téren, hogy kötetlen beszélgetéssel, együttléttel fejezzük ki közösségünkhöz tartozás feletti örömünket.

Tavaly András atya halála miatt érzett fájdalom nem tette lehetővé, hogy kísérő programokat is tartsunk, idén ezt a koronavírus-járvány miatt nem szervezhettük meg. Talán jövőre még nagyobb számban ünnepelhetünk és lesz alkalmunk a közös időtöltésre is!

A szentmiséről és az azt követő közösségi együttlétről készült videófelvételek megtekinthetők itt:

https://www.youtube.com/embed/lD5Fy9MeBPI 

https://www.youtube.com/embed/yWKq2P24OWE