Adventi nyitány

image00010Az adventi időszakot megelőző utolsó napok már terelgették figyelmünket arra, hogy miként kell megkezdenünk a karácsony előtti adventi heteket.

Szombaton délelőtt nyüzsgő gyerekekkel és szorgos kezű szülőkkel, nagyszülőkkel telt meg a kertvárosi templom kápolnája, ahol míg egyik koszorúra a hagyományos díszek, másikra már inkább a modern színekben tarkálló díszek, gyertyák kerültek. A fenyőágat, szalma keretet, és a dekorációs kellékeket plébániánk biztosította, így mindenkinek volt lehetősége hogy lelkiségéhez, családi otthonához legmegfelelőbb adventi koszorú készüljön.

Vasárnap még aludt a város, köd ereszkedett a házak közé, a füvet dér borította, a kandeláberek lehajtott fejjel álltak őrt az utak mentén, de néhány ablak álmosan világított ahogyan lazára eresztett redőny résein fény szűrődött ki. És reggel hat órára szinte megtelt a templom, melyet megtöltött az ismerős dallam: „Harmatozzatok!”

Az évközi idő zöldjét leváltotta a lila miseruha, bűnbánatra és megtérésre hívogatva.

A szentmise után egész napos szentségimádás kezdődött. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust imádhatták a be-be térő hívek. A díszes szentségmutatót az erre a napra készített virágfüzér szegélyezte, hogy így még jobban ki legyen emelve az Isten nagy ajándéka.

A tíz órakor kezdődő  szentmise előtt megtelt az oltár lépcsője az áldásra hozott adventi koszorúkkal. Szentmise elején kicsi versek és közös énekek kíséretében gyulladt meg az adventi koszorú első gyertyája. És ebben a szentmisében emlékeztünk meg arról, hogy templomunk felszentelésének évfordulója is ez a mai nap.

A délután folyamán az esperesi kerületből jelen lévő atyákkal elimádkoztuk a napközi imaórát, amelyet hívek egyéni és csoportos imádsága folytatott, hogy a szüntelen imádás így is láthatóvá váljon. Eközben a kertvárosi adventi koszorú gyertyája is meggyulladt, és a helyi iskolák és óvodák diákjainak műsora hangolt mindenkit advent üzenetére.

Este öt órakor Plébániánkért, közösségeinkért végzett szentségimádással ért véget a szentségimádási napunk.

Majd este Dr. Székely János püspök atya mutatott be hálaadó szentmisét, amelyben 17 házaspár erősítette meg házassági ígéretét. Ők azok, akik idén ünneplik házasságkötésük jubileumi évfordulóját, így átérezték annak mélységét, hogy mit is jelent Isten irántunk való végtelen elköteleződése, hűséges szeretete, amelyre prédikációjában utalt püspök atya.

Majd az este folyamán még találkozott püspök úr a képviselő testület tagjaival, hogy még jobban bepillantást nyerhessen egyházközségünk életébe.

Így advent első vasárnapja annyi ajándékot tartogatott számunkra, amely talán elsegít valamennyiünket karácsony titkához: Jézushoz, a megszületett Messiáshoz.