Püspök atya üzenete a hitoktatás kapcsán

Dr. Veres András megyéspüspökFőpásztorunk üzenetet tett közzé az ebben a tanévben is elkezdődött hitoktatás kapcsán. A levelet különleges módon is olvasásra ajánljuk a szülőknek és a nagyszülőknek. A levél teljes terjedelmében elolvasható alább.

Kedves Szülők!

Az új iskolaév megkezdésekor ismét a hitoktatás örömteli, közös feladatára irányítjuk a figyelmünket. Sok gyermek és fiatal kezdi meg tanulmányait a szülők, a pedagógusok, a lelkipásztorok, a hitoktatók és a plébániai közösségek támogatásától segítve. Az a közös meggyőződés vezet bennünket, hogy a világi tanulmányokkal együtt nélkülözhetetlen a katolikus hitünk tanításának, a boldog életre elvezető isteni törvényeknek a megismerése, a plébániai közösségi élet, a vasárnapi liturgikus ünneplés tapasztalatainak megszerzése és begyakorlása is.

A katolikus hittanoktatásnak számtalan területe és formája ismert. Azonban ezeknek nélkülözhetetlen alapját a plébánia közösségében végzett katekézis adja. E katekézis célja a keresztény életbe való teljes bevezetés, a liturgikus és szentségi közösségbe történő bekapcsolás, a megszerzett hitismeretek elmélyítése, a közösségi élmény megtapasztalása és a szentségi életre történő fölkészítés.

Az iskolai hittanoktatás hitünk megismerésének számos lehetőségét kínálja. A köznevelési törvény értelmében az idei évtől az általános iskolák 1-2. illetve 5-6., a hatosztályos gimnáziumok 7-8. osztályos tanulói választhatták kötelező órai tanrendben a katolikus hit- és erkölcstan tanulását. Ugyanakkor számukra is, továbbra is fönnáll annak a lehetősége, hogy fakultatív hittanóraként – ugyancsak az iskolában – egy második hittanórán is részt vehessenek. Ezt a szándékot azonban a szülőknek a szeptemberi tanévkezdéskor az osztályfőnök felé jelezni kell.

A többi osztály tekintetében – mint ahogyan eddig is – ugyancsak adott a lehetőség az iskolai fakultatív hittanoktatás kérésére, ezt is az osztályfőnöknél kell jelezni.

Buzdítjuk a Kedves Szülőket, éljenek ezzel a lehetőséggel, ami minden katolikus szülő kötelessége és kérjék gyermekeik számára a fakultatív hittanoktatást. A nem katolikus felekezetek és közösségek által szervezett – kötelező vagy fakultatív – hitoktatásra történő jelentkezés és részvétel pedig a hit épségének veszélyeztetése miatt nem elfogadható.

Ugyanakkor a katolikus neveléshez nem elegendő, hogy valaki csak iskolai hitoktatásra jár. Hozzátartozik az is, hogy részt vegyen a plébániai szentmisén és bekapcsolódjon az egyházközség életébe. Ezt segíti a szentségekre felkészítő plébániai hitoktatás is.
A szülők és hitoktatók minden fáradozására Isten bőséges áldását kérem!

Szombathely, 2014. szeptember 1.

† András püspök