Fatimai est - Július

Ismét eltelt egy hónap és eljött a 13, amikor megtartottuk szokásos engesztelő image-0001imaestünket.

Az elmúlt alkalommal, amikor bejelenthettem, hogy erre az estére Óra Krisztián atya fogadta el meghívásunkat, már akkor érezhető volt a hívek öröme.

Régről ismerik és szeretik Óra Krisztián atyát, aki egykor a Mária Magdolna Plébánián teljesített szolgálatot, jelenleg pedig ösztöndíjasként tanul Rómában a patrisztikus intézetben.

Jó volt tapasztalni fogyhatatlan derűjét és őszinte kedvességét, amelyet oly sokan megkedveltek zalaegerszegi káplánsága idején.

Szép számmal jöttek el a hívek már a 16órakor kezdődő fatimai rózsafüzér imádságra is. Ezt szentségimádás követte, majd pedig sz ünnepi szentmise.

Krisztián atya beszédében Mária szemére, szívére és kezére irányította figyelmünket és ezzel a gondolatkörrel kapcsolatban fogalmazta meg gondolatait. 

Az esős időjárás miatt nem tudtuk megtartani körmenetünket, de templomunkban köszöntöttük égi Édesanyánkat, a Szeplőtelen Szívű Szűzanyát.

A szentmisén velünk együtt ünnepelt Kovács József atya a szomszédos főplébániáról, valamint a gyóntatásban vállalt segítséget Nagy Péter atya Gellénházáról.

Köszönjük szolgálatukat! Isten áldása kísérje életüket és munkájukat!

A következő hónapban Stróber László atya, templomunk építtető plébánosa lesz a vendégünk.