Ablativus absolutus

Ablativus AbsolutusAblativus absolutus, rövidítve Ablabs, esetleg néha Blabla...
új közösség alakult a Kertvárosi Plébánián
Létrejöttét tekintve a legfiatalabb közösség, átlagéletkorát számítva azonban talán nem a nagycsaládosok közössége kaphatná ezt a jelzőt a Plébánia köré szerveződött csoportok közül. Robi atya hozzáértő szemmel verbuválta össze azt a hat házaspárt, akik 2016 tavaszán kötöttek szövetséget, közülük egy fiatal párnak megelőlegezve a nagycsaládos jelző viseletét.
És honnan a címben feltűnt nem mindennapi név? Nos, a névalkotás nehéz és felelősségteljes feladat, ezért nem szabad elkapkodni, annál is inkább, mert a közösséget alkotó személyek nem mindegyike ismerte addig egymást, így nehéz volt lett volna azonnal a közös vonások, esetleg a még szintén ki nem ötölt közösségi cél mentén haladva egy kifejező nevet találni. De az élet e téren való határozatlanságunkra fittyet hányva, ment tovább, és a közös e-mail cím megalkotásához legalább egy kis nevecskét kívánt. Egy tagunk ezért nagy elhatározással felcsapta az elektronikus latin szótárt, hátha ott valami ütős – ideiglenes – névre lel. Olvasgatásával nem jutott messzire, mert a betűrendben előkelő helyet elfoglaló „ablativus absolutus” méla értelmezése során számos gyermekének egyike válla fölött a monitorra pillantva felkiáltott: Jé, de jó név! No, akkor ezzel meg is volnánk, mondta az anyuka és dolgavégezetten összecsapta a laptopot.
Egymás közötti levelezésünket tehát ezt követően e csoportnéven folytattuk, és miután levelezésünk heves, oly sokat láttuk ezt a címet felugrani levélboxunkban, hogy már nem lehetett kitérni használata elől. Sőt, időközben meg is szerettük. Beceneveket is kapott. Így, ideiglenesen...
Közösségünk egyébként tudományos alapokon kívánta megkezdeni hivatalos működését. Így a katolikus közösség négy pillérére építve, megtárgyaltuk, hogy a közös ima, az egymás közötti megosztás, a közös szentmise látogatás és egy közös célért végzett munka lesz az, amely működésünk határait megvonja. Majd valamikor, így tervszerűen el is kezdünk tevékenykedni... Mert hogy azóta is, kéthetenkénti találkozóink alkalmával a közös imát követően „örökzöldként” megvitatjuk a „milyen témákkal tovább” című napirendet, aztán felhőtlenül örülünk szeretetteljes együttlétünknek és a jól tapintható jézusi jelenlétnek körünkben!
Persze, azért a tervszerű órarend bevezetéséig is tartalmas beszélgetéseket folytatunk. Sorra vetődnek fel azok a témák, amelyek keresztény szemszögből történő megvitatását fontosnak tartjuk. Alapos felkészülést követően terítékre vesszük pl. a new age sokakat foglalkoztató kérdését is. Megpróbáljuk meghatározni, hogy nekünk, hívő embereknek milyen lehet a viszonyulásunk a new age gyűjtőfogalomba sorolt irányzatokhoz, és van-e tennivalónk, felelősségünk mások figyelmének felhívása kapcsán az ügyben.
Közösségi munkavégzésünk színtere egyelőre a jótékonykodásra, másokért való fáradozásra kifogyhatatlan alkalmakat kínáló Szent Márton Légió, amelynek többen tagjai is vagyunk.
Az ablativus absolutus latinul egyébként azt jelenti, önálló határozói eset. Még gondolkodunk, hogyan tudunk céljainkat tekintve hozzáidomulni...

                                    Rumi Kriszta