Plébániatemplomunk

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve PlébániatemplomPlébániatemplomunk titulusa: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

 

Plébániatemplomunk búcsúnapja: a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe (Jézus Szentséges Szívének főünnepét követő szombaton)

 

Plébániatemplomunk szentségimádási napja: november 28.

 

Plébániatemplomunk felszentelésének dátuma: 2004. november 28.

 

Zalaegerszeg városának lelkipásztori szolgálatát 2013-ig három plébánia látta el: az ősi Szent Mária Magdolna Plébánia, az 1942-ben plébániai rangra emelt olai Jézus Szíve Ferences Plébánia, valamint a Csácsbozsoki városrészben található Szent Sebestyén plébánia. Az elmúlt évtizedek fejlődése következtében megnövekedett a város lakossága és ennek következtében területe is kiterjedt. A kertvárosi városrész - közel tizenötezer lakossal - így messze került az ősi városközponttól és a plébániatemplomtól. 1993-tól az Apáczai ÁMK-ban voltak vasárnaponként szentmisék. A vallásosság, a keresztény hit- és élet nemcsak megmaradt, hanem erősödött is kertvárosi hívek szívében. Ezzel együtt folyamatosan erősödött az itt élők szívében a vágy, hogy saját templomuk lehessen.

A templom építését 1989. október 15-én határozta el az akkori plébános, Dr. Szabó Gyula és egyházközségünk képviselőtestülete. Ezt a szándékot egyházmegyénk akkori főpásztora Dr. Konkoly István püspök atya is támogatta. Az építkezés abban az időben különböző felmerült nehézségek miatt nem valósulhatott meg. A templom tervei 2002-re készültek el Czigány István építészmérnök vezetésével, alapkövét 2002. szeptember 22-én helyezte el Dr. Konkoly István megyés püspök úr, Mindszenty József bíboros, hercegprímás, városunk egykori plébánosa születésének 110. évfordulója évében. Az új templom Zalaegerszeg városának kertvárosi részében épül fel a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által térítésmentesen adományozott telken. 2003 májusában végre elindult az építkezés a templom alapozásával, a K+K Bau Profil Kft. kivitelezésében.

2003 decemberében a toronykereszt elhelyezésével külsőleg szerkezetkész állapotba kerül a templom. Az éjféli szentmisét már az altemplomban mutattuk be a hívek nagy örömére.

2004 augusztusában a templom már teljesen szerkezetkész állapotba került, amit októberben még a parkolási, parképítési és tereprendezési munkálatok, illetve a templom liturgikus terének kialakítása követett. November elejére elkészült az oltár, a tabernákulum, az ambó, a körmeneti kereszt. A templom különféle berendezési tárgyait (harang, orgona, székek) is ekkor sikerült immár végleges helyükre elhelyezni.

2004. november 28-án, Advent 1. vasárnapján megyéspüspök atya felszentelte a templomot a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére és Mindszenty József bíboros emlékére.

A plébániatemplom alatt temetkezési emlékhely került kialakításra. Itt jelenleg ____ koporsós és ____ urnás temetkezési hely áll rendelkezésre. Az altemplomban lehetőség van temetési szentmisék végzésére is.

 

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve PlébániatemplomSzűz Mária Szeplőtelen Szíve PlébániatemplomSzűz Mária Szeplőtelen Szíve PlébániatemplomSzűz Mária Szeplőtelen Szíve PlébániatemplomSzűz Mária Szeplőtelen Szíve PlébániatemplomSzűz Mária Szeplőtelen Szíve PlébániatemplomSzűz Mária Szeplőtelen Szíve PlébániatemplomSzűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániatemplom

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániatemplom

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve PlébániatemplomSzűz Mária Szeplőtelen Szíve PlébániatemplomSzűz Mária Szeplőtelen Szíve PlébániatemplomSzűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániatemplom

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániatemplom