Temetés

SírkövekA keresztény ember földi életének végén az Egyház közössége megadja a végső tiszteletet az elhunyt testének. A temetés szertartása ugyanakkor kifejezi az örök életbe és a feltámadásba vetett hitet, ahogyan azt Jézus tanította, sőt, saját feltámadásával igazolta.

Amennyiben hozzátartozója elhunyt és szeretné, hogy a szertartást plébániánk végezze, akkor kérjük, szíveskedjék mielőbb befáradni a plébánia hivatalba az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatával együtt. Az adatok rögzítése és a temetkezési vállalattal való egyeztetés után kerül sor a temetési szertartás időpontjának rögzítésére.

A búcsúvétel lényegi eleme a temetési szentmise. Ebben azt kérjük, hogy Jézus keresztáldozatának érdeméből részesítse elhunyt keresztény testvérünket. Az elhunyt hozzátartozói a legszebb módon akkor fejezhetik ki meghalt szerettük iránti gondoskodásukat, ha szentmisét mondatnak érte. A temetési szentmise időpontját is a személyes találkozón lehet egyeztetni a plébánia hivatalban.