Hittanárok Veni Sancte-ja

dsc-4593„Jöjj el, Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét!”

A tanévkezdés nemcsak a diákok számára jelent új kihívást. Hittanárainknak is ugyanúgy a Lélek erejében /Gal 5,16/ kell, hogy megkezdjék az idei tanévet.

Az általános információk után Óra Krisztián atya tartott nekünk lelkesítő előadást, elmélkedést. Jézus Krisztus példája mellett három szentet állított példaképként elénk: Jézus Krisztus azonosította magát a legkisebbekkel, ezért mi is Jézussal találkozhatunk a gyermekek által. Jézus mellett a három példaképünk: Szent Pál, aki miközben a hitet adta tovább újra és újra megtapasztalta „a szülés fájdalmát”. Így leszünk mi is a ránk bízottak második szülei, ha a hitre neveljük őket. Másik példánk Kalazanczi Szent József, aki megtanította, hogy a pedagógus, a hittanár ugyanazt a szolgálatot látja el, mint az őrangyalok. Hozzájuk türelmet a szelíd és alázatos szívű Jézustól tanulhatunk. Végezetül Don Bosco Szent Jánost állította elénk példaként, hogy mi is barátai legyünk a gyermekeknek, hogy életük emmauszi útján melléjük szegődve rávezessük őket a feltámadás hitére. Ebben segít bennünket az Oltáriszentséghez és a Szűzanyához való ragaszkodásunk. dsc-4686

Az egymásért is való imádság jegyében Székely János püspök úr mutatott be szentmisét a jelenlkévő atyákkal. A szentmise végén pedig plébániánk területén hitoktatást végző hittanárok vették át megbízólevelüket: Endrédiné Fekete Ágnes, Marx Gyuláné Erzsi, Horváth Judit, Fazekas Rozália, Kónya Zoltánné Katalin.