Bérmálás

esp-0888A „munka ünnepén” igazi lánglelkű fiatalokra hívtuk a Szentlélek ajándékait, hogy szüntelenül munkálkodjon bennük és általuk az Isten kegyelme. 

27 középiskolás korú fiatalunk és 5 fiatal felnőtt katekumen részesült szentségekben.

Miután püspök atya megérkezett plébániánkra, elsőként a közösségi teremben találkozott a jelöltekkel. Rövid, de annál értékesebb beszélgetés után közösen mentünk át a templomba, ahol Lorettói litániát imádkozó hívek imájába kapcsolódtunk be.

17 órakor kezdődött a szentmise, amelyben elsőként püspök atyáért imádkoztunk, majd az egyházközség elnöke, Németh Lajos köszöntötte püspök atyát. Ezt követően két katekumen köszöntötte a körünkbe érkezett püspök atyát, kérték imáit.

A keresztelésre készülők megfogalmazták, hogy keresztelésben kívánnak részesülni, mindezt megfontolt szándékkal kérik.

A prédikációban püspök atya szép gondolatokat adott a szentségfelvételre készülőknek és hozzátartozóiknak: 1. soha ki nem apadó vízforrást szeretne a szívünkben fakasztani. Mint egy vízesés, amelyet olyannak látunk,  hogy talán soha ki nem tud apadni. 2. Akkor válunk felnőtté, ha érezzük a felelősségünket otthon a családért, hogy milyen a hangulat otthon. Amikor már nem kapni akarunk, hanem adni másoknak. 3. A hitünk olyan, mint egy növény, amit öntözni, gondozni, ápolni kell.

Ezt követte a bűnbánattartás, majd a hitvallás letétele és maga a keresztelés szertartása, amelyben két fő részesült. Majd ez után volt a lélekhívás és végül a bérmálás.

Jó volt látni, hallani, ahogy a jelöltek izgatottan, mégis nagy örömmel vettek részt az ünnepi szertartáson.