Bérmálás

image00013Két hét múlva pünkösd! De mi már most, ezen a mai vasárnapon pünkösdöt ünneplünk és élünk át, amikor 24-en részesülnek a bérmálás szentségében. Ifjak és felnőttek, diákok és katekumenek együtt ünneplik, hogy Isten Szentlelke ma is ajándékot oszt.

Nagy öröm, hogy püspök atyával együtt ünnepelhetünk! De ebben semmi rendkívüli nincsen, hiszen nem rendkívüli, hogy egy pap, egy püspök a templomban van. De az, hogy itt van 19 fiatal, ünneplőbe öltözve, hónapok óta készülve erre az alkalomra, krizmától csillogó homlokkal, na ez nem mindennapi! Így nekünk, kertvárosiaknak, igenis nagy ünnep ez!

Ezért hálásak vagyunk a szülőknek, hogy támogatták gyermekeiket, hálásak vagyunk a felkészítésben segítő házaspároknak, akik időt és energiát szántak arra, hogy életükből megosszanak egy-egy dolgot a fiatalokkal! Hálás vagyok a katekumeneknek, hogy munka mellett, ki-ki a maga küzdelmei közepette is vállalták a felkészülést! Imádkozzunk Gáborét és Barbiért, hogy betegségből felgyógyulva ők is részesülhessenek majd a szentségekben!

És hálásak vagyunk Püspök atyának, hogy Krisztus papjaként jött közénk, hogy amint Krisztus megígérte, most ő is kérje értünk az Atyát, hogy Vigasztalót hívott le a fiatalokra, hogy jelenlétével biztosít, hogy Krisztus sem „hagy árván titeket” és hogy ha Püspök atyát látjuk, halljuk, mintha magát Krisztust látnánk és hallanánk.

Isten áldása kísérje a katekumenek és a bérmálkozó fiatalok életét!